FIRMA:
Veronika Effenbergerová, fotografka, Praha, IČ: 75250446
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Svatební, reportážní, rodinná, portrétní, produktová a reklamní fotografie a architektura.
OBJEDNÁNÍ SLUŽEB:
Fotografické služby lze objednat prostřednictvím e-mailového, telefonního nebo osobního kontaktu.
Závazným objednáním služeb fotografa se klient zavazuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a rozumí jim. Dále se seznámil se stylem focení, který fotograf používá a vyhovuje mu.
VÝBĚR LOKALIT PRO FOTOGRAFOVÁNÍ:
Lokalitu fotografování si vybírá klient po dohodě s fotografem. Klient si také po dohodě s fotografem zvolí, zda chce fotit v ateliéru, v exteriéru nebo jím vybraném interiéru. Pokud má focení probíhat v místech, kde je vyžadováno vstupné, hradí ho vždy klient.
ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ:
Všechny fotografem vybrané fotografie procházejí úpravou. To znamená, že se upravuje jas, kontrast, barevné vyvážení, ořez fotky, srovnání horizontu apod. Fotograf v žádném případě neupravuje make-up vytvořený vizážisty, za který si klient zaplatil.
V případě, že bude klient požadovat detailnější a náročnější retuš u vybraných fotek, pak je tato služba poskytována za příplatek 500 Kč za každou fotografii.
ODEVZDÁNÍ HOTOVÝCH FOTOGRAFIÍ:
Do hotové zakázky vybírá ty nejlepší snímky fotograf. Předání trvá maximálně 14 pracovních dní. U svatebních fotografií až 4 týdny.
Fotografie jsou klientovi předávány v elektronické podobě prostřednictvím webové galerie. Klient obdrží odkaz, ze kterého si může fotky stáhnout v plném rozlišení do svého zařízení. Bez konkrétního odkazu si galerii nemůže prohlížet třetí strana. Záleží tedy jen na klientovi, komu odkaz poskytne.
Fotografie jsou odevzdávány ve formátu JPG. Nezpracovaný hrubý materiál ve formátu RAW neposkytuji. 
CENY A PLATBA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB:
Klient platí částku dle platného ceníku za vybrané fotografické služby. Ceník je přístupný na těchto webových stránkách.
U většiny focení je cena splatná v hotovosti hned po skončení focení.
Platba se realizuje po odevzdání zakázky, a to buď hotově nebo převodem na účet na základě vzájemné dohody fotografa a klienta.
ARCHIVACE DAT:
Neupravené fotografie (RAW formát) fotograf uchovává po dobu 2 měsíců. Odevzdané fotografie jsou uchovány ve formátu JPG minimálně po dobu jednoho roku. Pokud dojde během té doby ke ztrátě či poškození nosičů s fotografiemi, fotograf je klientovi v elektronické podobě zašle znovu za poplatek 500 Kč (případně poštou na USB flashdisku za 700 Kč + poštovné a balné).
REKLAMACE:
Klient může reklamovat například nedodání slíbeného počtu fotografií nebo nemožnost otevřít digitální soubory.
Reklamace na práci vizážistů je možná pouze před samotným focením, případně v jeho průběhu. Po skončení focení už nikoliv.
Pokud není klient spokojen s vlastním vzhledem, není to důvod k reklamaci digitálních souborů.
Estetická kvalita fotografií nemůže být předmětem reklamace. Pohled na fotografii se může různit a její hodnocení je ryze subjektivním aspektem.
Pokud není klient spokojen s fotografickým stylem fotografa, není to důvod k reklamaci. Dle Obchodních podmínek se má klient předem seznámit s prací fotografa, kterého si pro svou zakázku vybere.
AUTORSKÁ PRÁVA:
Všechny vzniklé fotografie jsou předmětem autorského práva a jsou majetkem fotografa. Nesmí být použity pro jakékoliv komerční účely nebo prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora fotografií.
SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ:
Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak klient neučiní, bere se to jako jeho souhlas. Klient má právo dodatečně požadovat odstranění fotografií z portfolia.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
Od klienta jsou vyžadovány jen nezbytně nutné osobní údaje, jako je celé jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto údaje slouží pro vyřízení objednávky poptávaných služeb a zajištění předání hotové zakázky. Klientem uvedené údaje jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu a nemá k nim přístup nikdo neoprávněný.
Klientem uvedené osobní údaje neslouží k rozesílání obchodních nabídek, newsletterů a nejsou poskytovány třetím stranám.
Klient má za podmínek stanovených v GDPR tato práva:
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený na těchto webových stránkách
Správcem osobních údajů je Veronika Effenbergerová, fotografka, Praha, IČ: 75250446
Back to Top